سرم منگ است. احساس می کنم هر لحظه امکان دارد سرم بیفتد روی کی بورد. طبق معمول کلی کار دارم. طبق معمول اصلن روحیه و انرژی و خیلی چیزهای دیگر که یک آدم سالم باید داشته باشد تا از یک موفقیت نسبی توی درسش و کارش و روابط با اطرافیانش برخوردار باشد را ندارم. یعنی در حقیقت خیلی وقت است که آرامش ندارم.

/ 4 نظر / 27 بازدید
Aria Lonely

این حس رو خیلی تجربه کردم به دلایل گوناگون شاید دوش آب سرد گزینه بدی نباشه یا کمی قدم زدن یا.... به من هم سر بزن

تو سعی کردی خاطرات خودتو بنویسی خیلی ها این کارو می کنن و این خیلی خوبه وبلاگ زیبایی داری به ما هم سربزن

این هم ادرسhttp://eliday.persianblog.ir/